Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • İdarenin İhtiyaçları – Yaklaşık Maliyetin Tespiti Karar No              : 2019/UH.I-1741 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/460620 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz 2020 Mali Yılına Ait Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 01.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüz 2020 Mali Yılına Ait Sürücülü ve Sürücüsüz Araç […]

  • İlana Ve Ön Yeterlik Veya İhale Dokümanına Yönelik Başvurularda, Şikâyet Dilekçesi Ekine İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğine İlişkin Belge Eklenmesi Zorunludur Karar No              : 2019/UH.I-1766 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/565927 İhale Kayıt Numaralı “Diyaliz Merkezi İçin Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 11.12.2019 tarihinde açık ihale […]

  • Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Gider avansı MADDE 3 […]

  • Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi İhalesi Karar Tarihi         : 09.09.2020 Karar No              : 2020/UH.II-1498 İHALEYİ YAPAN İDARE: Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/309181 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi (43 Adet Araç)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü […]

  • Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde Aritmetik Hata Karar No              : 2020/UH.II-1405 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/261494 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 Adet Sürücüsüz Sedan Tipi Otomobil ve 1 Adet Sürücülü 4X4 Çift Kabinli 4+1 Kişilik Pick-Up’ın Kiralanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürlüğü tarafından […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve […]

  • İhale Dokümanındaki Anlatım Bozukluğu – Covid 19 Karar No              : 2020/UM.I-1503 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/437653 İhale Kayıt Numaralı “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” ihalesine […]

  • Arazöz Kullanımı Nedeniyle Kamu Zararı – Sayıştay Kararı – Soğuk İklim Şartları Yılı 2018 Dairesi 5 Karar No 400 İlam No 45 Tutanak Tarihi 12.11.2019 Arazöz bedeli …………….. Şti. ve …………… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki …………. TL ihale bedelli ………. ay süreli ve 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi hükmü gereğince üç aylık süre uzatımı […]

1 2 3 43