Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59/A maddesinin onuncu fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, […]

  • Kamu İhale Kurulunca İtirazen Şikâyete Konu Hususlar Tüm Yönleri İle İncelenip Değerlendirilmeden Karar Verilmiş Olması Karar No             : 2021/MK-12 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/185331 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan  2020/185331 ihale […]

  • Karar No : 2021/MK-9   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/82451 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ Yurtbaşı Beldesi 12 Derslikli İ.Ö.O Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan 2013/82451 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ Yurtbaşı Beldesi 12 Derslikli İ.Ö.O Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Tunç itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.10.2013 tarihli […]

  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birinin kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu ve aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza […]

  • İdare Mahkemesi Kararı – Üstyapı Onarım Yapım İşi İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Karar No              : 2020/MK-153 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/658124 İhale Kayıt Numaralı “Çeşmeli-Mersin-Tarsus Ve Tarsus-Pozantı Otoyolu İle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı (Km:46+091) – Adana Kuzey Kavşağı (72+703) Arasında Muhtelif Kesimlerinin Ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, […]

  • Teknik Görüşün Uyuşmazlığı Açıklamada Yetersiz Kalması Karar No              : 2019/MK-140 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/314306 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Kit Veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/314306 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak, […]

  •   İdarenin Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği                                                     Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği                Sonuç                                                                                                               İdarenin Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği Kamu ihale sözleşmeleriyle ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle kamu ihale sözleşmesinin hukuki niteliğinin anlaşılması gerekmektedir. Kamu ihale sözleşmelerinin niteliği, uygulanacak hukuki süreç ve yargı tarafından verilen bir kararın sözleşmeye etkisi açısından ehemmiyet arz etmektedir. İdare hukuku bakımından, […]

  • Pat Sahaları Yapım İhalesi – İdari Davadan Feragat– Danıştay Kararı Toplantı No        : 2019/007 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/680776 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan 2017/680776 ihale kayıt numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” ihalesine ilişkin olarak […]

  • Avukatlık Kanununun Kamu İhale Kanununa Göre Özel Kanun Niteliğinde Bulunması – Baro Pulu Eksikliği Karar No              : 2021/MK-1 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/105474 İhale Kayıt Numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2013/105474 ihale kayıt numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” ihalesine ilişkin olarak […]

1 2 3 52