Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Yerli Malı Belgesi Sunulmamış Olması Nedeniyle İsteklinin Değerlendirme Dışı BırakılamayacağıKarar No: 2020/UM.I-1945BAŞVURUYA KONU İHALE:2020/456511 İhale Kayıt Numaralı “6 Adet Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Anahtar Teslimi Montaj Dahil)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Dhmi) Erzurum Hava Limanı Başmüdürlüğü tarafından 28.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 Adet Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Anahtar […]

  • Davacı Şirketlerin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Yapılamadığından Bahisle Değerlendirme Dışında Bırakılması Karar No              : 2020/MK-279 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/194544 İhale Kayıt Numaralı “Konya Ovası 1-2-3 Sulamaları İkmal İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/194544 ihale kayıt numaralı […]

  • Sözleşme Tasarısındaki Kuralın, Kanun Şartlarını Öngörmeksizin İşin, Sözleşmede Düzenlenen Yapılma Ve Teslim Yerinde Değişiklik Öngörmesi Ve Açık Kanun Hükmüne Aykırı Olması Karar No              : 2020/MK-274 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından […]

  • İtirazen Şikâyet Başvurusunda Yer Alan Tüm İddiaların Da İncelenmesi Gerektiği Karar No              : 2020/MK-272 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/201294 İhale Kayıt Numaralı “Havza-Vezirköprü-Durağan (Havza-Vezirköprü) Devlet Yolu Km:5+000-19+800 Arası, Km:0+400 Havza Hastane Kavşağı, Km:2+000 Çakıralan Farklı Seviyeli Kavşağı, Km:26+580 Vezirköprü Hastane Kavşağı Toptes,Sanyap,Köp Ve Üstyapı(Bsk) İşl Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü […]

  • Hesaplama Farklılığının Teklif Bedelinin Binde Birinden Daha Az Olduğu Gibi Teklif Sıralamasını Da Değiştirmediği Karar No              : 2020/MK-271 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/133423 İhale Kayıt Numaralı “Bursa,Balıkesir Ve Çanakkale’De Ormanlık Alanlardan Geçen Hatların Altındaki Bitki Örtüsü Temizliği” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/492766 ihale […]

  • MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “ö) Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüste bulunan diğer okul/okullara devam eden özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşleri tespit etmek.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. […]

  • İhale İlanına İtirazın Süresi – KİK Kararı Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]

  • Geçici Teminat Mektubu Tutarının Anılan İstekliye Ait Teklif Bedelinin %3’ünden Az Olmaması Karar No              : 2020/UH.II-1836 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Esenyurt Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından 21.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi […]

  •  Ortağın TC Kimlik Numarasının Sorgulanması – Karşı Oy Karar No              : 2020/UY.I-1844 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/453674 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile […]

  • Teklif Dosyasındaki Belgelerin Asıl Değil Onaylı Belge Olması Karar No             : 2020/UY.I-1853 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/348441 İhale Kayıt Numaralı “25 Adet Çok Amaçlı Spor Alanı, 3 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Müştemilatı, 1 Adet Doğal Yüzeyli Çim Sahası ve Müştemilatı İle 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Müştemilatları” İhalesi KURUM […]

1 2 3 47