Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Revize Birim Fiyat Nedir Ve Yapım İşlerinde Revize Birim Fiyat Nasıl Uygulanır? Genel Olarak Revize birim fiyat,  birim fiyatlı yapım işlerinde, teklif mektubunun ekindeki cetvelde bulunan ya da  yeni bir birim fiyat belirlenerek eklenen iş kalemlerinin miktarlarının artması sonucu ortaya çıkan yeni fiyatlara denilmektedir. Yani pozun artan miktarına göre sözleşme birim fiyatlarının yenilenmesi ve gözden […]