Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplandığı İddiasıyla Başvuru Süresi Karar No              : 2021/UH.II-378 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/596301 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Araçları Kiralama İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 09.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çöp Araçları Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak 06 Antika Turizm Taşım. Hizm. ve Tem. […]

  • Analiz Formatlarında Nakliye Girdilerine İlişkin Mesafe Bilgilerine Yer Verilmemiş Olması Karar No              : 2019/UY.I-402 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/406580 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Lojistik Merkezi ve Osb Demiryolu Bağlantısı İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 03.10.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karaman Lojistik Merkezi ve Osb Demiryolu Bağlantısı […]

  • Sorgulama Yapılırken İsteklilerin Yapacakları Açıklamalara Esas Olacak Önemli Teklif Bileşenlerinin Ayrıntılı Olarak Belirlenmesi Gerektiği Karar No              : 2021/MK-47 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/268858 […]

  • İsteklinin Teklif Fiyatının İsteklilere Sözlü Olarak Açıklanmamasının 4734 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Temel İlkelere Aykırı Olmadığı Karar No              : 2021/MK-38 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/390529 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Bilim Sanat Merkezi (Bilişim Merkezi ) Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ağrı İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından açık […]

  • İlan Tarihi İle İhale Tarihi Arasında Geçerli Olan Asgari Fiyatın Belgelendirilmesi Suretiyle Açıklama Yapılmasının Yeterli Olması Karar No              : 2021/MK-40 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183818 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 161 (Sivas) Şube Şefliği, 162 (Zara) Şube Şefliği Ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması […]

  • İhale Dokümanında Tereddütte Yol Açacak Nitelikte Bir Belirsizliğin Bulunmadığı Karar No              : 2017/MK-375 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/21512 İhale Kayıt Numaralı “ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET ALIMI” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çankaya Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/21512 İKN’li “Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” ihalesine […]

  • İhale Mevzuatında Ve Kesinleşen İhale Dokümanında Ortakların Tamamının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Kapsamında Sunulması Zorunluluğu Bulunmadığı Karar No              : 2021/MK-19 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183975 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği Ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması […]

  • T.C. Kimlik Numarasının Tevsik Edilememesi İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir Karar No              : 2021/MK-13 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/453674 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Şanlıurfa Yatırım İzleme ve […]

  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birinin kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu ve aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza […]

  •   İdarenin Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği                                                     Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği                Sonuç                                                                                                               İdarenin Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği Kamu ihale sözleşmeleriyle ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle kamu ihale sözleşmesinin hukuki niteliğinin anlaşılması gerekmektedir. Kamu ihale sözleşmelerinin niteliği, uygulanacak hukuki süreç ve yargı tarafından verilen bir kararın sözleşmeye etkisi açısından ehemmiyet arz etmektedir. İdare hukuku bakımından, […]

1 2 3 8