Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Pat Sahaları Yapım İhalesi – İdari Davadan Feragat– Danıştay Kararı Toplantı No        : 2019/007 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/680776 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan 2017/680776 ihale kayıt numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” ihalesine ilişkin olarak […]

  • Avukatlık Kanununun Kamu İhale Kanununa Göre Özel Kanun Niteliğinde Bulunması – Baro Pulu Eksikliği Karar No              : 2021/MK-1 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/105474 İhale Kayıt Numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2013/105474 ihale kayıt numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” ihalesine ilişkin olarak […]

  • MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 […]

  • Karar No              : 2020/MK-336 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/183634 ihale kayıt numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, […]

  • İş Bitirme Belgesinin İhale Konusu İşe Uygun Olmadığı Karar No              : 2020/MK-334 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/347524 İhale Kayıt Numaralı “Reşadiye İlçesi 2020-2021 Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Öğrencilerini 186 İş Günü Üzerinten Taşıma Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/347524 ihale kayıt numaralı “Reşadiye İlçesi 2020-2021 […]

  • Demonstrasyon Çalışması – Kurul Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmiş Olması Karar No              : 2020/MK-330 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/385484 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü Ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/385484 ihale kayıt numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Tesislerine […]

  • Teknik Şartnamede Geçiş Sayı Ve Ücretlerine Yer Verilmemiş Olması – Danıştay Kararı Karar No              : 2020/MK-326 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yarımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları […]

  • İhale Komisyonunda Görevlendirilen Kişinin O Görevinden Herhangi Bir Şekilde Ayrılması Karar No              : 2020/UH.I-2074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet […]

  • Alt Yüklenici Çalıştıracak Olan İsteklilerin İhale Konusu Hizmet Kapsamında Alt Yüklenicilere Yaptırmayı Düşündükleri İşlere Ait Listeyi Teklifleri Ekinde Sunmaları Gerektiği Karar No              : 2020/UH.I-2074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü […]

  • Teknik Şartname’de Belirlenen Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri Karar No              : 2020/UH.II-2083 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet […]

1 2 3 41