Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Konu İhalede Sınır Değerin Altında Teklif Sunan İsteklilerin Sağlıklı Bir Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapmalarının Mümkün Olmaması Karar No              : 2021/MK-47 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü […]

  • İdare Mahkemesi Kararı – Üstyapı Onarım Yapım İşi İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Karar No              : 2020/MK-153 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/658124 İhale Kayıt Numaralı “Çeşmeli-Mersin-Tarsus Ve Tarsus-Pozantı Otoyolu İle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı (Km:46+091) – Adana Kuzey Kavşağı (72+703) Arasında Muhtelif Kesimlerinin Ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]

  • Teknik Görüşün Uyuşmazlığı Açıklamada Yetersiz Kalması Karar No              : 2019/MK-140 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/314306 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Kit Veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/314306 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak, […]

  • MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 […]

  • İhale Komisyonunda Görevlendirilen Kişinin O Görevinden Herhangi Bir Şekilde Ayrılması Karar No              : 2020/UH.I-2074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet […]

  • İtirazen Şikâyet Başvurusunda Yer Alan Tüm İddiaların Da İncelenmesi Gerektiği Karar No              : 2020/MK-272 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/201294 İhale Kayıt Numaralı “Havza-Vezirköprü-Durağan (Havza-Vezirköprü) Devlet Yolu Km:5+000-19+800 Arası, Km:0+400 Havza Hastane Kavşağı, Km:2+000 Çakıralan Farklı Seviyeli Kavşağı, Km:26+580 Vezirköprü Hastane Kavşağı Toptes,Sanyap,Köp Ve Üstyapı(Bsk) İşl Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü […]

  • İstekliler Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettikleri Bilgi Ve Belgelerden Teyit İmkanı Olanlar Karar No              : 2020/UH.II-1805 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/448700 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Adnan Menderes Hava Limanı Dış Hatlar Giden Yolcu Bölümüne 3,5 Aylık Pcr Sonuç Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı(Covid-19-Sars-Cov-Reverse Transkriptaz)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir İl Sağlık […]

  • Davacının İhale Dokümanına İlişkin Olarak 16.11.2011 Tarihinde Yaptığı Şikâyet Başvurusu Karar No              : 2020/MK-242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/149723 İhale Kayıt Numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik,Çamaşırhane Hizmetleri,Haşere İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çekirge Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2011/149723 ihale kayıt numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik, Çamaşırhane Hizmetleri, […]

  • Hatalı Yargı Düzenine Bağlı Mahkemede Davanın Açıldığı Tarih 10. Hukuk Dairesi         2016/17680 E.  ,  2019/4107 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, davacı şirket hakkında 2011/12. ay ve 2012/12. aylarına ilişkin resen düzenlenen pirim taahkuku ve gecikme zammı prim borcunun iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından […]

  • Davacı Şirketlerin Ortak Ve Yöneticilerinin T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-211 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]

1 2 3 6