Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • T.C. Kimlik Numarasının Tevsik Edilememesi İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir Karar No              : 2021/MK-13 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/453674 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Şanlıurfa Yatırım İzleme ve […]

  • Kamu İhale Kurulunca İtirazen Şikâyete Konu Hususlar Tüm Yönleri İle İncelenip Değerlendirilmeden Karar Verilmiş Olması Karar No             : 2021/MK-12 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/185331 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan  2020/185331 ihale […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, […]

  •   İdarenin Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği                                                     Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği                Sonuç                                                                                                               İdarenin Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği Kamu ihale sözleşmeleriyle ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle kamu ihale sözleşmesinin hukuki niteliğinin anlaşılması gerekmektedir. Kamu ihale sözleşmelerinin niteliği, uygulanacak hukuki süreç ve yargı tarafından verilen bir kararın sözleşmeye etkisi açısından ehemmiyet arz etmektedir. İdare hukuku bakımından, […]

  • Mal Alınmadan, İş Veya Hizmet Yaptırılmadan Ödeme Yapılması – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı Yılı          2018 Dairesi  3 Karar No              369 İlam No                146 Tutanak Tarihi   17.12.2020 İş Eksilişi ………… tarihli ve ………… sayılı ilamın ………… maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar […]

  • Karar No              : 2020/MK-336 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/183634 ihale kayıt numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, […]

  • Demonstrasyon Çalışması – Kurul Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmiş Olması Karar No              : 2020/MK-330 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/385484 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü Ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/385484 ihale kayıt numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Tesislerine […]

  • Teknik Şartnamede Geçiş Sayı Ve Ücretlerine Yer Verilmemiş Olması – Danıştay Kararı Karar No              : 2020/MK-326 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yarımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları […]

  • Doküman Nedeniyle Zarara Uğrama İhtimalinin Olduğunu İddia Eden Davacının İhale Dokümanı İle Mâkul Menfaat Alakası Karar No              : 2020/MK-322 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/102240 İhale Kayıt Numaralı “Teşekkülümüzün 1 Bölge Müdürlüğü Ve Marmaray İstasyonları İçin (01/03/2020 – 31/03/2020 Tarihlerini Kapsayacak Şekilde) 1 Ay Süre İle 988 Kişilik Özel Güvenlik” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR:            […]

  • ÜTS Envanter Kayıtlarının Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmemiş Olması Karar No              : 2020/UH.II-2083 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 09.10.2020 tarihinde […]

1 2 3 4 5 16