Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Malzeme Alım İhalesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UM.I-1716 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/291971 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tekstil Malzemesi ve 110 Kalem Basit  Sarf Malzemesi Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Kalem Tekstil Malzemesi ve 110 Kalem Basit  Sarf […]

  • Yapım İşinin Gerçekleştirileceği Yere Yakın Bir Başka Üreticiden Beton Harcı Temin Edilmesi Karar No              : 2020/MK-235 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt numaralı “Nevşehir […]

  • Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret […]

  • Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi İhalesi Karar Tarihi         : 09.09.2020 Karar No              : 2020/UH.II-1498 İHALEYİ YAPAN İDARE: Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/309181 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi (43 Adet Araç)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü […]

  • Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde Aritmetik Hata Karar No              : 2020/UH.II-1405 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/261494 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 Adet Sürücüsüz Sedan Tipi Otomobil ve 1 Adet Sürücülü 4X4 Çift Kabinli 4+1 Kişilik Pick-Up’ın Kiralanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürlüğü tarafından […]

  • İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Teklif Edilen Araçların Sayı Ve Koltuk Kapasitesi Bakımından İdari Ve Teknik Şartname Düzenlemelerini Karşılamış Olması Karar No              : 2020/UH.II-1443 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/320243 İhale Kayıt Numaralı “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2020-2021-2022 Yılları (28 Aylık) Personel Taşımasına Yönelik Servis Hizmetleri ile Hizmet Araçları Kiralanması ve Sürücü Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]

  • İhale Dokümanında KDV’nin Hangi Aşamada Düşüleceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmaması – Yuvarlama – Danıştay Kararı Karar No              : 2019/MK-290 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/143343 İhale Kayıt Numaralı “2012 Yılı Bilgi Sistemi Kullanımı Veri Giriş Hizmeti Ve Karşılama, Yönlendirme, Danışma Ve Rehberlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan […]

  • İdarenin Sözleşmeyi Feshi Durumunda İrat Kaydedilecek Kesin Teminatın Güncellenmesi Karar No              : 2020/DK.D-23 Karar: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yürütülen sözleşmelerde,  ölüm hali hariç olmak üzere Kanunun 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında sözleşmelerin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların güncellenip güncellenmeyeceği hususunda Kurum görüşü talep edilmektedir.  4734 sayılı Kamu […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı aynî hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları […]

  • PERSONEL TAŞIMA İHALE Karar No              : 2020/MK-194 İHALEYİ YAPAN İDARE: Tedaş Genel Müdürlüğü BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/350096 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Kampüsünde Görev Yapan Memur, Sözleşmeli Memur Ve Sendikasız İşçi Olarak Görevli Personellerin Sabah Ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş Ve Gidişlerinin Servis Araçları İle Sağlanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye […]

1 2 3 11