Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • İsteklinin Adli Sicil Kaydı Bulunması – İşlenen Fiilin Mesleki Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi Karar No              : 2019/UY.I-1231 BAŞVURU SAHİBİ: Eksan Mim. Müh. İnş. Taah. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ayyıldız Gayr. Mim. İnş. Müt. Market San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu […]

  • T.C. Kimlik Numarasının Tevsik Edilememesi İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir Karar No              : 2021/MK-13 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/453674 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Şanlıurfa Yatırım İzleme ve […]

  • Teknik Görüşün Uyuşmazlığı Açıklamada Yetersiz Kalması Karar No              : 2019/MK-140 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/314306 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Kit Veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/314306 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak, […]

  • Mal Alınmadan, İş Veya Hizmet Yaptırılmadan Ödeme Yapılması – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı Yılı          2018 Dairesi  3 Karar No              369 İlam No                146 Tutanak Tarihi   17.12.2020 İş Eksilişi ………… tarihli ve ………… sayılı ilamın ………… maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar […]

  • Doküman Nedeniyle Zarara Uğrama İhtimalinin Olduğunu İddia Eden Davacının İhale Dokümanı İle Mâkul Menfaat Alakası Karar No              : 2020/MK-322 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/102240 İhale Kayıt Numaralı “Teşekkülümüzün 1 Bölge Müdürlüğü Ve Marmaray İstasyonları İçin (01/03/2020 – 31/03/2020 Tarihlerini Kapsayacak Şekilde) 1 Ay Süre İle 988 Kişilik Özel Güvenlik” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR:            […]

  • Teknik Şartname’de Belirlenen Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri Karar No              : 2020/UH.II-2083 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet […]

  • ÜTS Envanter Kayıtlarının Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmemiş Olması Karar No              : 2020/UH.II-2083 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 09.10.2020 tarihinde […]

  • Başka Bir Firmaya Kiralanan Bir Makine Ve Ekipmanın İsteklinin Kendi Malı Olarak Kullanmasının Mümkün Olmadığı Karar No              : 2020/MK-319 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/155990 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Genelinde Yol Ve Tretuvarların Yenilenmesi Ve Bakım Onarımının Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/155990 ihale kayıt numaralı […]

  • E Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Gerçekleştirilmiş Olması Karar No              : 2020/UY.I-2037 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile […]

  • Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı Karar No              : 2020/MK-310 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/449599 İhale Kayıt Numaralı “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı – Gaziantep Doğu Kavşağı , Gaziantep Doğu Kavşağı – 9 Bölge Sınırı Arasında Ve Gaziantep Çevre Otoyolunda Muhtelif Kesimlerinin Ve […]

1 2 3 4 5 19