Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • İsteklinin İhaleye Giren Diğer Firmaların Teklif Dosyalarının İçeriğini Bilemeyecek Durumda Bulunması Karar No              : 2019/MK-321 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/164749 İhale Kayıt Numaralı “Mcbü Hafsa Sultan Hastanesi Yemek Hizmet Alımı (18 Aylık)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi tarafından yapılan 2019/164749 ihale kayıt numaralı “MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Yemek […]

  • Tüzel Kişinin İstekli Sıfatını Haiz Olması Karar No              : 2017/MK-509 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/248331 İhale Kayıt Numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/248331 ihale kayıt numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” […]

  • İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekirken, Davacı Şirketin İhaleyi Kazanmış Olduğundan Bahisle Hukuken Korunması Gereken Bir Hakkının Ve Dolayısıyla Başvuru Ehliyetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Usul Yönünden Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunma Karar No              : 2020/MK-236 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/584002 İhale Kayıt Numaralı “Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu Km:24+350-84+000 Arası Toprak İşleri, Sanat […]

  • Yapım İşinin Gerçekleştirileceği Yere Yakın Bir Başka Üreticiden Beton Harcı Temin Edilmesi Karar No              : 2020/MK-235 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt numaralı “Nevşehir […]

  • Şirket Ortağının Tc Kimlik Numarası Karar No              : 2020/MK-230 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/203809 İhale Kayıt Numaralı “Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre Düzenleme Ve Revizyon Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından yapılan  2020/203809 ihale kayıt numaralı “Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre […]

  • Yeterli Rekabetin Oluşmadığı Gerekçesiyle İhale Komisyonunca İhalenin İptaline Karar Verilmesi Karar No              : 2020/MK-165 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/350096 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Kampüsünde Görev Yapan Memur, Sözleşmeli Memur Ve Sendikasız İşçi Olarak Görevli Personellerin Sabah Ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş Ve Gidişlerinin Servis Araçları İle Sağlanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]

  • İdarenin İhtiyaçları – Yaklaşık Maliyetin Tespiti Karar No              : 2019/UH.I-1741 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/460620 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz 2020 Mali Yılına Ait Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 01.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüz 2020 Mali Yılına Ait Sürücülü ve Sürücüsüz Araç […]

  • İlana Ve Ön Yeterlik Veya İhale Dokümanına Yönelik Başvurularda, Şikâyet Dilekçesi Ekine İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğine İlişkin Belge Eklenmesi Zorunludur Karar No              : 2019/UH.I-1766 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/565927 İhale Kayıt Numaralı “Diyaliz Merkezi İçin Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 11.12.2019 tarihinde açık ihale […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve […]

  • İhale Dokümanındaki Anlatım Bozukluğu – Covid 19 Karar No              : 2020/UM.I-1503 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/437653 İhale Kayıt Numaralı “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” ihalesine […]

1 2 3 17