Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Pat Sahaları Yapım İhalesi – İdari Davadan Feragat– Danıştay Kararı Toplantı No        : 2019/007 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/680776 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan 2017/680776 ihale kayıt numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” ihalesine ilişkin olarak […]

  • Avukatlık Kanununun Kamu İhale Kanununa Göre Özel Kanun Niteliğinde Bulunması – Baro Pulu Eksikliği Karar No              : 2021/MK-1 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/105474 İhale Kayıt Numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2013/105474 ihale kayıt numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” ihalesine ilişkin olarak […]

  • Karar No              : 2020/MK-336 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/183634 ihale kayıt numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, […]

  • Demonstrasyon Çalışması – Kurul Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmiş Olması Karar No              : 2020/MK-330 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/385484 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü Ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/385484 ihale kayıt numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Tesislerine […]

  • Başka Bir Firmaya Kiralanan Bir Makine Ve Ekipmanın İsteklinin Kendi Malı Olarak Kullanmasının Mümkün Olmadığı Karar No              : 2020/MK-319 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/155990 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Genelinde Yol Ve Tretuvarların Yenilenmesi Ve Bakım Onarımının Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/155990 ihale kayıt numaralı […]

  • Başvuru Bedelinin Eksik Yatırıldığından Bahisle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Sekil Yönünden Reddedilmesi Karar No              : 2020/MK-315 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/175441 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan; Mezarlıkların Mezar Kazımı, Defin Hizmetleri, Gasilhane Hizmetleri Ve Genel Temizliği, Bakımı İle İlgili Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri […]

  • Yeterlik Bilgileri Tablosunda İstenilen Bilgilere Eksiksiz Yer Verilmiş Olması Gerektiği Karar No              : 2020/UY.I-2037 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile […]

  • Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı Karar No              : 2020/MK-310 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/449599 İhale Kayıt Numaralı “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı – Gaziantep Doğu Kavşağı , Gaziantep Doğu Kavşağı – 9 Bölge Sınırı Arasında Ve Gaziantep Çevre Otoyolunda Muhtelif Kesimlerinin Ve […]

  • Yapım İşi İhalesi – Başvuru Ehliyeti Karar No              : 2020/MK-305 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/548489 İhale Kayıt Numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler Ve Üstyapı Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ARAR: arayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/548489 ihale kayıt numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr. Sakarıılıca-Mihalgazi […]

  • İhaleye İki İsteklinin Katılması – Rekabet Ortamı Sağlanarak İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılanması Ve Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerine Aykırı Davranılması Karar No              : 2020/MK-302 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/676508 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Hbys Hizmet Alımı (36 Aylık)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2019/676508 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı […]

1 2 3 24