Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve İstihdam Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İstihdam MADDE 2 – (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma […]

  • Karar No              : 2020/MK-122 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/520674 ihale kayıt numaralı “Karayolları 1. Bölge […]

  • İhaleye Katılım İradesi Gösteren Davacının Teklif Sunması Durumunda Söz Konusu İddiası Yönünden Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğu Karar No              : 2020/MK-122 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]

  • 12 Haziran 2020 CUMA tarihli ve 31153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında salgın riski nedeniyle 65 yaş üstü kişilerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı başvurusu hakkında başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Kararına ulaşmak için tıklayınız.

  • Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayılı 10.06.2020 tarihli 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kararnameye ulaşmak için tıklayınız.

  • MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre […]

  • Karar No              : 2020/UH.II-885 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/549423 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” ihalesine ilişkin olarak Özil Temizlik Turizm Yemek […]

  • Karar No              : 2020/MK-118 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/373703 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Eyüpsultan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/373703 ihale kayıt numaralı “Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Askar Global İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş […]

  • Karar No              : 2020/MK-114 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/149723 İhale Kayıt Numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik,Çamaşırhane Hizmetleri,Haşere İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çekirge Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2011/149723 ihale kayıt numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik, Çamaşırhane Hizmetleri, Haşere İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Münir Temelli tarafından […]

  • Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik […]

1 2 3 4 27