Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • İdari Şartnamenin Tip Şartnameye Uygun Hazırlanmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin […]

  • İhale İptal Kararının İlgilisine Tebliğinden İtibaren 5 Gün İçerisinde Kuruma Başvuru Yapılması GerektiğiKarar No : 2021/UH.IV-1175 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.06.2021 […]

  • Şikayet Dilekçesinde Bulunmayan Hususların İtirazen Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmüş OlmasıKarar No : 2021/UH.IV-1173 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/263981 İhale Kayıt Numaralı “3 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 17.05.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “3 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, […]

  • İhalenin İptali Kararına Karşı İtirazen Şikayet Başvurusu Süresinin 5 Gün Olması Karar No              : 2021/UM.IV-1172 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/755326 İhale Kayıt Numaralı “37 Kalem Giyim Eşyası” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 02.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “37 Kalem Giyim Eşyası” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince […]

  • Yaklaşık Maliyetin Güncelliğini Yitirdiği Gerekçesiyle İhalenin İptali Karar No              : 2021/UY.II-1150 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/292705 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Arhat Enerji Anonim Şirketi tarafından […]

  • Mevzuata Uygun Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Karar No              : 2021/UH.I-1115 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/22224 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 80 Kişi ile 3 Yıl Süreli Genel Temizlik İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü, tarafından 22.02.2021 […]

  • Kamu İhale Kurumuna Haklarında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilenlerin Sicillerini Tutmak Dışında, Yasaklama Kararlarının 4734 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmadığına İlişkin Şikâyetleri İnceleyerek Sonuçlandırmak Gibi Bir Görev Ve Yetkinin Verilmediği Karar No              : 2021/UM.I-1116 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/598785 İhale Kayıt Numaralı “4 Kısımlı Muhtelif Gıda” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Menemen R […]

  • Şikayet Süresinin Bitiminden Sonra İdareye Başvurulmuş Olması Karar No              : 2021/UY.IV-1008 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/656486 İhale Kayıt Numaralı “Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması 2 Kısım İkmali” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması 2 Kısım İkmali” ihalesine ilişkin olarak başvuru […]

  • İmza Sirkülerinin Renkli Fotokopisinin Sunulmuş Olması Karar No              : 2021/UY.IV-1005 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/128213 İhale Kayıt Numaralı “2021 Orhaneli – Büyükorhan İlçeleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Orhaneli – Büyükorhan İlçeleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi” […]

  • Analiz Fiyatlarının Uyumlu Olmadığı İddiası Karar No              : 2021/UY.II-881 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü […]

1 2 3 39