Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Karar No              : 2020/UH.II-1123 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/138864 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Şantiyelerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Alanya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemiz Şantiyelerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak İKH Hafriyat İnş. Nak. […]

  • İddianın Şikâyet Başvurusunda İleri Sürülmediği Gerekçesiyle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu Karar No              : 2020/MK-144 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/57723 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Genelinde Ulaşım Ağının Geliştirilmesine Yönelik Trafik Sayımı Ve Geometrik Düzenleme İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/57723 […]

  • Karar No              : 2020/MK-142 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/400075 İhale Kayıt Numaralı “Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/400075 ihale kayıt numaralı “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Barışlar Medikal Teknik Elektr. İm. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.  itirazen […]

  • Kamu İhale Kanun’un 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (G) Bendinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Karar No              : 2020/MK-140 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/615874 İhale Kayıt Numaralı “4X4 Zırhlı Pick-Up Komuta Kontrol Aracı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan 2017/615874 ihale kayıt numaralı “4X4 Zırhlı Pick-Up Komuta Kontrol Aracı” […]

  • Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 01.07.2020 tarihli alınan kararlarla Kumru, Korgan ve Aybastı ilçeleri Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine, İdil İlçesi Cizre Ağır Ceza mahkemesi yargı çevresine, Osmaniye ili idari yargı yönünden Adana İli İdare ve Vergi Mahkemesi yargı çevresine bağlanmıştır. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız

  • Karar No              : 2019/MK-178 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/575708 İhale Kayıt Numaralı “Ortak Alımlar Kapsamında Mamul Yemek” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/575708 ihale kayıt numaralı “Ortak Alımlar Kapsamında Mamul Yemek” ihalesine ilişkin olarak, Bahri Çekli itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.02.2019 tarihli […]

  • Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış ve tek kolu olmayan mahkumun öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmiştir. İlgili Anayasa Mahkemesi Kararına ulaşmak için tıklayınız.

  • Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Halil […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5 inci maddesi ile İçişleri Bakanlığına verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerinin yetki ve sorumluluklarını, trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi,  görev ve yetkisi, trafik kuruluşlarının sorumluluk […]

  • Kanun No. 7247                                                                                                      Kabul Tarihi: 18/6/2020 MADDE 1 – 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bankanın 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.” MADDE 2 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak […]

1 2 3 36